Automatic Transfer Switch

Automatic Transfer Switch หรือ ATS คืออุปกรณ์ Transfer Load ระหว่างสองแหล่งจ่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติ

Fire Pump Controllers & spare Part

เราเป็นตัวแทนอุปกรณ์ Fire Pump Controllers และ Spare Part ต่างๆของระบบ Fire Pump ยี่ห้อ Firetrol

Surge Protective Devices

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินจากฟ้าผ่า (SPD) ป้องกันอุปกรณ์ ขณะเกิดสภาวะเแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ

Load Banks

โหลดเทียม Loadbank หรือ Dummy load คือ โหลดเทียม ที่จะที่นิยมใช้สำหรับทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า